Фракционни лазерни системи – чудо в естетичната дерматология

Статията е публикувана: “Арена на красотата” брой 33 Юни 2010,  “Дерматологичен преглед”  брой 2

 

Фракционните лазери и процедурите извършвани с тях се появиха в последните няколко години и са претендент за новия хит в лазерната естетична медицина, който е на път да достигне мащабите на лазерната епилация. Както обикновено се получават нещата в България, този тип процедури едва сега започват да добиват известност и мисля, че е редно масовия читател и бъдещ ползвател да получи повече информация в аванс.

Както вече споменах фракционните лазерни манипулации са нещо ново за България. Трябва ясно да ги разграничим от вече познатите процедури за подмладяване, ползващи лазерни и IPL апарати за топлинно колаген реструктуриране и така да бъде избегнато завоалирането на един тип процедура с друг, тъй като и двата типа минават под гръмкото име “реджувенейшън”.

Ефекта на топлинно колаген реструктуриране е вече масово ползвана процедура във всички клиники и салони, където има IPL (фотоепилатори), диодни и Nd:YAG (неодимиаг) лазери. При нея биофизичния ефект цели да се получи локално загряване (~60°C) в подкожната тъкан посредством превръщане на светлинната енергия в топлинна – фототермолиза, при което под въздействието на топлината белтъчно съдържащите молекули, какъвто е и колагена, образуват нови химични връзки, водещо до ефект на опъване на кожата. За ваша информация RF (радиочестота) апаратите ползват същия биофизичен ефект на загряване, но при тях топлината се генерира от електромагнитното поле подобно на микровълновите фурни. За жалост този тип процедури се ограничават само до опъване на бръчки и имат краткосрочен ефект и се нуждаят от чести повтаряния за поддържане на нивото.

Ще започна от тук, че фракционните лазери не са някакъв нов тип лазери измислени последните няколко години, а са апарати базирани на добре известни лазерни източници, чието лъчение е моделирано и управлявано по нов специфичен начин. Освен “фракционни”, в литературата могат да бъдат срещнати още като “фракционирани” и “фракселни” лазери, като името на вторите е нарицателно от първия пуснат на световния пазар апарат ползващ тази технология.

Фиг. 1 Разлика между формата на стандартен - а) и фракционен - b) лазерен сноп попаднал върху кожата.

Идеята при този нов метод е, че лазерния лъч е разбит на множество малки светлинни снопчета с размер от около 100 микрона (за сравнение ще вметна, че средната дебелина на човешкия косъм е около 60 микрона). Така моделирано лазерното лъчение има въздействие върху кожата наподобяващо убождане от таралеж, като се редуват зони на микро-въздействие и по-големи зони, където липсва въздействие върху кожата (виж фигура 1).

Крайния ефект от фракционираното лазерно лъчение са микроскопични травми в кожата на разстояние от 0.5 мм до 1 мм и с дълбочина до 1-1.5 мм. Въздействие върху кожата от такъв тип се счита за доста малко, но в същото време нашия организъм го възприема като доста сериозна травма. Така “излъган”, нашия организъм бива накаран да произвежда голямо количество градивен материал, какъвто в случая се явява колагена и епителната тъкан на нашата кожа. Именно това е причината, която предизвиква тоталната регенерация на тъканите, като крайния ефект е успешно заличаване на белези, бръчки, разширени пори и дори редуциране на така омразните стрии предизвикани от бърз юношески растеж, бременност или бързо напълняване (виж фигура 2).

Фиг. 2. Редуциране на стрии следствие на фракционни лазерни процедури.

Фракционните лазери са два типа – коагулативни и аблативни и това се определя според вида на въздействието на лазерното лъчение върху тъканта в зоната на микро-травмите (виж фигура 3). При коагулативните апарати, продължителността на лазерния импулс и дължината на вълната са така подбрани, че лъчението да успее да проникне в тъканта, да я загрее до определена температура и там в микро-зоната да се получи ефект на коагулация. Като този ефект ни е добре познат от втвърдяването на белтъка при варенето на яйце. При аблативните апарати, дължината на вълната, енергията и продължителността на лазерният импулс се подбират така, че в зоната на микро-травма да получим кратерче поради изпарението на тъканта, като този процес се нарича “лазерна аблация”. Лазерната аблация се дължи на сложни прагови физични взаимодействия и за да я постигнем се ползват късо-импулсни лъчения с огромни енергии на единица площ, като парадоксалното тук е, че околната тъкан около изпареното кратерче остава студена, тоест без да бъде термично засегната.

Фиг. 3. Разлика в биофизичните ефекти върху кожата при коагулативни и аблативни фракционни процедури.

Основното предимство на коагулативните фракционни лазери е, че не се нарушава най-горния повърхностен слой на кожата, което ги прави по-ниско инвазивни и пациента не се отделя от нормалния си начин на живот. Но това си има и своите недостатъци, защото крайния ефект е по-слаб, а и се постига с множество процедури.

Аблативните фракционни лазери са по “агресивни”, с отлични резултати дори и от една процедура. При тях, според степента на търсеното въздействие е възможно пациента да бъде отделен от нормалното си ежедневие за ден, два. Аблативните фракционни лазери са базирани основно на CO2 и Er:YAG лазери и имат своите вариации според начина на получаване на решетъчната фракционна структура (сканерен и шаблонен тип) и енергийните лъчеви параметрите в локалните зони на взаимодействие, като това може да доведе и до различен краен успех на процедурите!!!

За сега в България не ми е известно да е инсталирана фракционна система от коагулативен тип, но вече има няколко аблативни фракционни лазери. За да бъде избегнато бъдещо компрометиране на фракционните процедури, както стана с първите “гаражно” сглобени лазери за епилация е хубаво да се знаят няколко факта, които произхождат от физико-техническите параметри на фракционните апарати, а имено: фракционни лазерни системи, които ползват гъвкаво оптично влакно са по-удобни за работа от лекарите, но поради физични закони, преминалата лазерна светлина през такива оптични влакна по правило винаги се фокусира в големи локални петна, което от своя страна води до недостигане на прагова енергии на единица площ, нужна за истинска студена лазерна аблация! Второ, поради голямото поглъщане на лъчението на Er:YAG лазера от кожата, трябва да се избягват системите от шаблонен тип (тук не става дума за Er:YAG лазерите от сканенрен тип), защото ограничената енергия в локалното петно при тези фракционни лазери дава много плитко въздействие и слаба ефективност от процедурите! Естествено тези технически особености са неизвестни както за лекарите ползващи тази техника, така и за пациентите, но е редно поне да бъде намекнато за тях. А вие, пациентите не очаквайте един лекар или клиника инвестирал в техника за няколко десетки хиляди евро да каже: “да сбърках с избора на моя фракционен апарат”, напротив, апарати се рекламират без никакво разбиране, на основата на наизустени фрази и платени промоции от фирмите производители.

Както се вижда, фракционните лазерни процедури са принципно различни от познатите до сега методите за топлинно колаген реструктуриране и са революционно нова технология за решаване на широк набор от често срещани проблеми свързани с нашата перфектна визия. Съчетано и с не чак толкова високата стойност на апаратите, която е почти на половина по-малка от тези на качествените епилационни лазери, ще им отреди мястото на заслужил бъдещ хит в естетичната медицина.

 

 Моля, харесайте или споделете, ако информацията е представлявала интерес за вас

СПОНСОРИРАНА РЕКЛАМА