гл. ас. PhD Огнян Съботинов, лазерен инж.-физик ИФТТ-БАН

главен асистент към Институт по Физика на Твърдото Тяло – БАН 

 Инициативата, която стартирах: “Експертен портал за лазерите в естетиката и медицината” е изцяло авторска и цели да бъда полезен с моите познания. В нея ще публикувам серия от статии, видео уроци и образователни курсове за различните лазерни и апаратни технологии, които не са преводни или ремейк от чужди източници, а се базират на оригинални мои анализи.

Считам, че образованието и професионалния ми опит достигнаха до ниво, в което може да съм в полза на обществото. Аз имах възможността да завърша факултет по физика към Софийския университет, като лазерен инженер-физик през деветдесетте години, когато там доста се държеше на нивото. Тази магистърска степен ми даде задълбочените познания в областта на лазерната техника. По-късно защитих докторат (PhD) в БАН в областта на лазерите в медицината и по-конкретно, как взаимодействат различните лазерни лъчения с тъканите и съответните биологични ефекти, което е един нов, модерен дял на физиката, наречен: медицинска (био) фотоника. Към образованието ми мога да добавя и двете специализации в Италия, първата от които едногодишна по програмата “Мария Кюри”, насочена в практическите приложения на лазерите, а втората по програмата “НАТО за мир” в областта на квантовата електроника. Надграждането на знанията ми в тази сфера продължава и до момента с моята научна активност, като гл. асистент към БАН и редовните ми лекторски изяви по различни научни форуми. Не мога да не изкажа благодарност в развитието на моите познания в областта на лазерната физика на моя най-голям учител и баща – акад. проф. Никола Съботинов, който запали интереса ми към лазерните технологии в най-ранната ми детска възраст.

 Професионалният ми опит е минал през работа в развойния екип на фирма,  която разработва и произвежда лазерни апарати, продавани от Европа до Австралия. Там бяха и моите първи авторски разработки на лабораторни модели на лазерни медицински апарати, които по-късно защитих в първия ми едноличен патент, и доразвих в три научно-приложни проекта с български лаборатории, където бях координатор. В практиката съм се сблъсквал, какво е американския FDA стандарт и как да го защитиш за български лазерни апарати. От няколко години продаваме нашите знания – “ноу-хау” и CFS сертифициране към корейски партньори за производство на медицински лазери.

В последствие съм преминал десетки международни квалификационни курсове по медицински лазери  в различни чужди фирми, който дообогатиха моите познания и контакти.

Винаги в предлаганите от мен лазерни системи залагам на познанията си. Всички апаратни терапии включително и лазерните се базират на някакъв физичен ефект (въздействие), като: електрично или магнитно поле, механични или акустични вълни, светлинни или йонизиращи лъчения и др., предизвикващи конкретни въздействия на физиологично ниво. Първото нещо, което ме интересува е и гарант за успешност на процедурата, е да видя, че дадения лазерен апарат, реално може да предизвика нужното въздействие
на биофизично ниво и ако е така, то от там на сетне всичко е в ръцете и компетенцията на лекаря.

Второто нещо, което гледам в един лазерен апарат е как той е реализиран технически. Реално в 95% от случаите фирмите, които са
произвели лазера са вложили в тях елементи (възли), които са продукти на други фирми, специализирани в производството им. Имено по нивото на вложените възли и как те инженерно са съчетани, добивам представа за класата на крайния продукт.

Третото нещо, е апаратите да имат задълбочени медицински тестове описани в реномирани научни статии и екип с нужния потенциал, който да предаде знанията за тяхната употреба в специализираните трейнинг
курсове. 

Лазерните производители, които дистрибутирам на българския пазар са прецизно отсети, като в тях задължително търся, новото интелигентно решение и изпитвам силна непоносимост към умело прикритата атрактивност без технологично покритие. Трябва да знаете, че различните фирми имат цяла гама от лазерни апарати за различни терапии и не всички от тях са на нужното ниво. Имено поради това ние представляваме няколко различни фирми, защото политиката ни е да не подхождаме чисто маркетингово и да
не хвалим нещо, в което не сме убедени, че е на ниво. Още повече разнообразието от предлагани фирми дава и различни ценови сегменти
според възможностите на потребителя, но винаги е важно за тази цена, да се промотира възможно най-доброто, като качество и ефективност. 

Между другото пълно е с продукти на база маркетингови балони. Измисля се едно гръмко име с ТМ (патентовано наименование) отзад, което изкуствено се надува, като се плаща на доктори  или им се раздават безплатни апарати, за да говорят суперлативи на конгресите, правят се снимки преди и след обработка с Фотошоп…, дано схванахте иронията! И после, който се хване, хване, до излизането на следващия скъп, разчитащ на плацебо ефект продукт. 

В допълнение трябва да се знае, че покупката на лазерни апарати от чисто търговски фирми не гарантира адекватния сервиз и ежегодното им профилактиране, а това носи рискове за здравето на пациентите. Имайте предвид, че например, един Q-switched лазер няма нищо общо, като устройство с един  Диоден или CO2 лазер и единствената им прилика е в това, че на изхода имаме излъчване на кохерентна светлина.
Поддържането на различни типове лазери изисква много широки познания в лазерната техника, както и сложна, разнообразна измервателна апаратура и специфични познания за ползването й. Сервизната апаратура, също така трябва да се калибрира периодично от производителя й. Оставам на вас да отгатнете, до колко това се прави адекватно за продадените в България лазери…

 

Образование

Магистърската си степен като инженер – физик получавам през 1999 г. в СУ “Св. Климент Охридски” по специалността “Квантова електроника и лазерна техника”.

През 2008 г. придобивам докторска степен (PhD) в областта на лазери в медицината. Дисертационният ми труд на тема: “Лазерни системи за нискоинвазивни терапевтични приложения” е разработен в Централна лаборатория по оптични записи и обработка на информация – Българска Академия на Науките, София. 

Специализации

1. Лазери в медицината СУ “Св. Климент Охридски” 1998 г.

2. Оптични комуникации СУ “Св. Климент Охридски” 1998 г.

 

Международни специализации

1. Едногодишна специализация по индустриални приложения на лазерите във фирма CentroLaser – Италия, финансирана от европейската програма Мария Кюри (2001-2002 г.). 

2. Шест месечна дистанционна специализация в областта на прецизните лазерни обработки към институт по “Квантова електроника” – CNR, Флоренция – Италия по програма “NATO за мир” (01-06.2004г.).

 

Квалификации

1. Триизмерна лазерна литография (3D rapid prototyping) със сертификат от “3D Systems USA” (ww.3dsystems.com) 2002 г.

2. Диагностика и сервиз на твърдотелни лазерни системи за медицински и индустриални приложения със сертификат от “QuantaSystem”, Милано – Италия (www.quantasystem.com) 2007 г.

3. Диагностика и сервиз на твърдотелни холмиеви и тулиеви лазерни системи за медицина със сертификат от “Lisa laser”, Гьотинген – Германия (www.lisalaser.de) 2013 г.

4. Диагностика и сервиз на Q-модулирани ( Q-switched ) твърдотелни лазерни системи със сертификат от “QuantaSystem”, Милано – Италия
(www.quantasystem.com) 2013 г.

5. Оторизиран трейнер по хирургична медицинска лазерна апаратура със сертификат от “Lisa laser”, Гьотинген – Германия (www.lisalaser.de) 2014г.

6. Диагностика и сервиз на твърдотелни холмиеви тулиеви лазерни системи за медицина от 30W до 100W със сертификат от “Lisa laser”,
Гьотинген – Германия (www.lisalaser.de) 2016 г.

7. Оторизиран трейнер по хирургична медицинска лазерна апаратура със сертификат от “Lisa laser”, Гьотинген – Германия (www.lisalaser.de) 2016 г.

8. Диагностика и сервиз на твърдотелни лазерни системи –  миксирани технологии за медицински приложения със сертификат от “QuantaSystem”, Милано – Италия (www.quantasystem.com) 2017 г.

9. Диагностика и сервиз на твърдотелни лазерни системи – CO2 и миксирани фракселни технологии за медицински приложения със сертификат от “QuantaSystem”, Милано – Италия (www.quantasystem.com) 2017 г.

10. Квалификационен курс по дермо-естетични медицински лазери със сертификат от “Quantasystem”, Витербио – Италия (www.quantasystem.com) 02.2018г.

11. Квалификационен курс по дермо-естетични медицински лазери и апарати за оформяне на тяло със сертификат от “DEKA”, Флоренция – Италия (www.dekalaser.com) 10.2018 г.

12. Диагностика и сервиз на твърдотелни медицински лазерни системи; CO 2 медицински лазерни системи и апарати за оформяне на тяло със сертификат от “DEKA”, Флоренция – Италия (www.dekalaser.com) 06.2019 г.

 

Проекти (с ръководител Огнян Съботинов)

1. Проект №НИФ–02-05/17.10.2005г “Индустриално изследване на сканираща лазерна медицинска дерматологична система” към Национален иновационен фонд.

2. Проект № НИФ 02-54/28.12.2007 “Наноструктурни покрития – нови биоматериали за костни импланти получени, чрез взаимодействие на
лазер-разтвор-подложка” към Национален иновационен фонд.

3. Проект №2ИПП-02-24/07.02.2012г. “Внедряване на иновативна технология за управление на лазерно лъчение в естетико-медицинската
практика.” BG161PO003-1.1.04.

 

Разработки

1. Лазерен дисплей на база собствен патент за управление на лазерно лъчение с пазарна реализация в САЩ и Европа от 2004 г. (www.pulslight.net).

2. Лазерна маркираща система на база собствен патент за управление на лазерно лъчение (www.light-sys.com) от 2008 г. 

3. Прототип на лазерна медицинска система “LaserBeauty” на база лазер с пари на меден бромид и електро-механично управление
(www.pulslight.net) от 2005 г.

4. Лабораторен модел на лазерна дерматологична система с лазер на меден бромид и акусто-оптично управление на база собствен патент
(www.pulslight.net) от 2007 г.

5. Прототип на лазерна стоматологична система “SOGY” на база диоден лазер от 1999 г.

 

Професионален опит

1. Пулссвет ЕТ, София, 10. 2000- 08. 2001 г.

2. CentroLaser Srl- Bari, Italy, 09. 2001-08.2002 г.

3. Пулслайт ООД, София 10.2002 – 09.2007 г.

4. Лайтсистемс ЕООД, София от 10.2007 г. 

5. Институт по Физика на Твърдото Тяло – БАН, главен асистент (по съвместителство) от 01.2007 г.

 

Библиография

Патенти:

1. “Метод и устройство за отстраняване на обледенявания на сгради” с зав. № 112315 (Посредством лазер, оптично влакно и дрон); ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2016

2. “Метод и устройство за оптичен стоп и спектрално селектиране на лазерно лъчение” рег.№ 108041/29.07.2003 г.;
ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ патент № 64575.

 

Статии в реномирани научни списания

Hikov T, Pramatarova L, Kresteva N, Radeva
E, Petrik P, Agocs E, Pecheva E, Presker R, Sabotinov O (2012) Study of
nanocomposite layers based on polymers and nanodiamond particles: new
materials for medical implants. Bulg J Phys 39:297


 O. Sabotinov, “Method and system for optical shuttering and wavelength selection of a laser radiation”,
National Patent Bureau of Bulgaria, Patent No. 108 041.


Comparison of the photodynamic effect in human and animal tumor cell lines,
Proc. SPIE 5830 (2004) 468–472


Copper-bromide laser system for treatment of dermatological malformations,
Proc. SPIE 5830 (2004) 449–454


Precise optical dosimetry in low level laser therapy of soft tissues in oral cavity,
Proc. SPIE 5449 (2004) 474–481


In vitro cytotoxicity assessment of [5,10,15,20–tetra (4–sulfo- phenyl) porphyrin] on tumor and non-tumor cell lines,
Proc. SPIE 5449 (2004) 227–234


Comparative study of the photodynamic effect in tumor and non-tumor animal cell lines,
Proc. SPIE 5610 (2003) 297–305


Reliability of the survival dose estimate from in vitro cytotoxicity testing in photodynamic therapy,
accepted for publication in Biotechnology & Biotechnological Equipment 22 (2008) 754–758


In vitro cytotoxicity assessment of second-generation photosensitizers for photodynamic therapy,
J. Optoelectron. Adv. Mater. 9 (2007), 490–493


Fast optical shuttering and wavelength
selection in Copper vapor lasers and Copper bromide lasers by
intracavity polychromatic acousto-optic modulation,
IEEE Journal of Quantum Electronics 41 (2005) 66–70


Comparative study of the photodynamic effect in tumor and non-tumor animal cell lines,
Lasers in Medical Science 18 (Suppl. 1) (2003) S28


Tehcniche
ottiche e dispositivi di scansione per misure dimensionali,
Elettroottica 2002, 7° CONVEGNO NAZIONALE “STRUMENTAZIONE E METODI DI
MISURA ELETTROOTTICI”, Montecatini Terme, 29-31 Maggio 2002


Ralitsa Mladenova, Ognian Sabotinov, Yordanka Karakirova, Maya Shopska, Magdalina Gyurova
Preliminary Study on Lasers and X-Ray Irradiation Effects on Hyaluronic Acid Dermal Fillers (2018)

 

 

Научни доклади

МАСТЪР КЛАС Лазерни и енергийно базирани устройства в дерматологичната практика София, Юни 2017г.

Новости и тенденции при лазерите в дерматологията и естетичната медицина; д-р. Огнян Съботинов, гл. ас. ИФТТ-БАН

Видео ремейк на: Новости и тенденции при лазерите в дерматологията и естетичната медицина


X Юбилеен конгрес на Българското урологично дружество 2016г.

Приложение на лазерите: Биофизичен поглед на важни особености при лазерите в урологията; д-р. Огнян Съботинов, гл. ас. ИФТТ-БАН

Експертно за лазерите в урологията


IX научно-практическа конференция “ПРОЛЕТНИТЕ ВАРНЕНСКИ ДЕРМАТОЛОГИЧНИ ДНИ” 2015г.

Лазерни апарати за вагинално подмладяване; д-р. Огнян Съботинов, гл. ас. ИФТТ-БАН

Лазери за вагинално неоперативно реконструиране


 VIII научно-практическа конференция “ПРОЛЕТНИТЕ ВАРНЕНСКИ ДЕРМАТОЛОГИЧНИ ДНИ” 2014г.

Видове лазерни апарати при третиране на капиляри и вени; д-р. Огнян Съботинов, гл. ас. ИФТТ-БАН


VII научно-практическа конференция “ПРОЛЕТНИТЕ ВАРНЕНСКИ ДЕРМАТОЛОГИЧНИ ДНИ” 2013г.

Конкуриращи се фракционни методи за регенерация на кожата на база
лазерни, радиочестотни и други оптични методи; д-р. Огнян Съботинов,
глав. асист. ИФТТ-БАН


VI научно-практическа конференция “ПРОЛЕТНИТЕ ВАРНЕНСКИ ДЕРМАТОЛОГИЧНИ ДНИ” 2012г.

Лазерно лъчение и кожа – използвани термини и понятия; д-р. Огнян Съботинов, глав. асист. ИФТТ-БАН


V научно-практическа конференция “ПРОЛЕТНИТЕ ВАРНЕНСКИ ДЕРМАТОЛОГИЧНИ ДНИ” 2011г.

Важни особености при избор на лазерни апарати в естетичната дерматология; д-р. Огнян Съботинов, глав. асист. ИФТТ-БАН


IV научно-практическа конференция “ПРОЛЕТНИТЕ ВАРНЕНСКИ ДЕРМАТОЛОГИЧНИ ДНИ” 2010г.

Иновативните приложения на лазерите в естетичната дерматология –
фракционни лазерни системи; д-р. Огнян Съботинов, н. с. II ст. ИФТТ-БАН