Успешен бизнес с най-подходящия медицински лазерен апарат

 Търсиш лазерен апарат, но нямаш нужните инженерно-технически познания, за да направиш правилния избор. Местните дистрибутори винаги ти предлагат “най-добрия лазер”, а Интернет е пълен с евтини, но съмнителни апарати…

 Да, тава е нормален етап през, който са преминали всички успешни собственици на бизнес свързан с медицински или козметични апарати. Моята роля е заедно с Вас да подберем качествения апарат, този който ще ви служи вярно и дава най-добрите терапевтични ефекти, за да направи Вас и вашите бъдещи клиенти щастливи и доволни.

Консултацията включва експертна помощ при избор на най-подходящия за целите Ви продукт и производител, или анализ на лазерни апарати, към които вече сте се насочили.

 За Вас ще сравня оптическите характеристики, използвани и вградени в апарата лазерни източници, и  ще разгледам инженерно-техническото им изпълнение.  Ще изложа силните и слабите страни на апаратите относно очаквания био-физичен ефект за даденото медицинско приложение.

 Консултацията се провежда в рамките на 40 минути при предварително съгласуван ден и час  след пълно предплащане.

За клиенти от отдалечени райони тя може да бъде осъществена, чрез виртуална среща по Скайп. 

Цена (без ДДС): 300 Евро

67% отстъпка от цената (Крайна цена 100 Евро) за консултация на лазери в естетико-дерматологичния сектор.

+ безплатен достъп до затворена консултантска ФБ група

Поле на компетентност в лазерните медицински приложения: Естетична медицина; Дерматология; Хирургия; Урология; Гинекология; Стоматология; Рехабилитация, Ендо-васкуларна хирургия; УНГ; Козметика.

д-р Огнян Николов Съботинов, лазерен инж.-физик 

гл. ас. ИФТТ-БАН

Докторска степен по лазерна физика (PhD) в областта на лазери в медицината (2008 г.),
разработена в ЦЛОЗОИ – БАН, София.

Магистър по инженерна – физика (1999 г.) в СУ “Св. Климент Охридски”, специалност “Квантова електроника и лазерна техника”.