Има ли рискове при съчетаване на филъри и лазерни (и други) лъчения?!

 Вече имаме първи публикувани резултати от наши оригинални изследвания за ефекта на различни лазерни и рентгенови лъчения върху дермални филъри.

 След бума на прилагането на инжекционни разкрасителни процедури с хиалуронова киселина, ботокс и други скинбустери се оказа, че липсват задълбочени научни изследвания за случващото се с имплантираните вещества в зони, където те се съчетават с  енергийно базирани терапии или диагностични манипулации, каквито са например зъбните снимки и различните лазерни терапии. 

 Като учен, специалист в областта на лазерите в медицината, темата ме заинтригува и сформирахме интердисциплинарен екип от химици  и лазерни физици  (от институтите ИК и  ИФТТ към БАН). Към изследванията бе привлечен изявен лекар – дерматолог с афинитет към науката и съвременните  подмладяващи процедури. 

Основните въпроси, които от научна гледна точка ни вълнуват са свързани със запазване на структурна и функционална устойчивост, и евентуална  проява на нежелана токсичност след последователно прилагане на филъри и лъчения. Публикуваните изследвания са проведени “in vitroсъс стандартно  рентгеново лъчение прилагано в лицево-челюстната томография и с широк набор от лазерни лъчения. Филърните продукти бяха подбрани сред най-използваните брандове.

 Добрата новина на този  етап е, че при химичните анализи не се наблюдават значителни разлики между необлъчени и облъчени филъри. Към днешна дата изследванията продължават като те се разгръщат с всякакви типове кожно-инжекционни продукти.  Облъчванията са разширени с още лазерни източници и различни енергийно базирани устройства като: RF, MicroWave, HiFu и др., Прилагат се нови опитни постановки и разнообразни методи за анализ на резултатите. Надяваме се, че и новите изследвания ще покажат, че влаганите  в нас кожни  “разкрасители” запазват своите био-химични свойства.

http://www.proceedings.bas.bg/content/2018_b_cntent.html

Моля, харесайте или споделете, ако информацията е представлявала интерес за вас

СПОНСОРИРАНА РЕКЛАМА